32 Jaar


Sinds 1 dag of 2, vlinders in mijn hoofd
Sinds 1 dag of 2, aangenaam verdoofd
'k Was haast vergeten hoe 't voelt om verliefd te zijn

Ik kijk om me heen door een roze bril
Veel te lang alleen, 'k stond een beetje stil
Hoe kon 'k 't weten, m'n wereldje was zo klein

t'is Wel een beetje raar, 32 jaar
Trillend op m'n benen, als ze is verdwenen

(Oe la la la, la la) Ze is, ze is van mij

Mannen bij de vleet, wachtend in een rij
Doet me toch geen reet want ze kijkt naar mij
Liefde, o, liefde, waar was jij toch al die tijd

O, alles wat ze zegt slik ik voor zoete koek
En mijn scherpe blik is ook al dagen zoek
Het kan me niet schelen zolang ze maar met me vrijt

'tis wel een beetje raar, 32 jaar
Trillend op m'n benen als ze is verdwenen

(Oe la la la, la la) Ze is, ze is van mijCaptcha
Widget
A canção da Doe Maar 32 Jaar é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê 32 Jaar, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Doe Maar 32 Jaar. Nós tentamos as reproduzir as letras de 32 Jaar de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Doe Maar 32 Jaarno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.