Letra da música de Elisabeth Soundtrack: Als Jij

Als Jij


SISI: Mamma heeft vanavond gasten, dat wordt vreselijk
Hoge kragen, spitse neuzen, schone schijn
Oh, kon ik het maar ontvluchten, dat geklets en dat gedoe
Maar de gouvernante staat dat niet toe
Vader, waarom neem je mij niet met je mee?

MAX: Sissi, hou op!

SISI: Ik wil bij je zijn, bij alles wat je doet!

MAX: Echt, lieve schat, het gaat niet!

SISI: Dromen en gedichten schrijven
Galopperen in de wind
Kon ik maar net zo zijn als jij

MAX: Het leven is te kort om je ook maar een moment te vervelen, en een
familiebijeenkomst haat ik als de pest!

SISI: Oh, ik ook!
Waarom mag ik nou niet klimmen in de kersenboom?

MAX: Wees blij dat jou niet het lot treft van je zuster

SISI: Of uitdagend balanceren op het koord?

MAX: Helene wordt gedrild tot keizerin

SISI: Of wat stoeien met mijn broertjes achter t huis op onze wei?

MAX: Ik meng me daar niet in

SISI: Maar de gouvernante foetert op mij!

MAX: Ik kan je echt niet helpen

SISI: Vader, waarom neem je mij niet met je mee?

MAX: Misschien dat ik morgenmiddag alweer thuis ben

SISI: Op een wereldreis, de evenaar voorbij!

MAX: Hoogste tijd!

SISI: Net zo vrij als een zigeuner
Met een citer door het land
Je doet wat je wilt

MAX: Adieu, Sissi

SISI: En wilt wat je doet

MAX: Wees gehoorzaam

SISI: Kon ik maar net zo zijn als jijCaptcha
A canção da Elisabeth Soundtrack Als Jij é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Als Jij, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Elisabeth Soundtrack Als Jij. Nós tentamos as reproduzir as letras de Als Jij de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Elisabeth Soundtrack Als Jijno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.