Letra da música de Guus Meeuwis En Vagant: Het Is Een Nacht

Het Is Een Nacht


Je vraagt of ik zin heb in een sigaret,
't is twee uur 's nachts, we liggen op bed
In een hotel in een stad waar niemand ons hoort,
waar niemand ons kent en niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn
Een schemering, de radio zacht en deze nacht heeft alles,
wat ik van een nacht verwacht

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou -wo ho wo ho-

Ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond,
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
Het zomaar er vandoor gaan met jou,
niet wetend waar de reis eindigen zou
Nu lig ik hier in een wildvreemde stad,
en heb net de nacht van mijn leven gehad
Maar helaas er komt weer licht door de ramen,
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou -wo ho wo ho-

Maar een lied blijft slechts bij woorden,
de film is in scene gezet
Maar deze nacht met jou is levensecht

Het is een nacht, die je normaal alleen in films ziet
Het is een nacht, die wordt bezongen in het mooiste lied
Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik hem met jou -wo ho wo ho-
(x2)

ja vannacht beleef ik hem met jou -wo ho wo ho-

en ik hou alleen nog maar van jou -wo ho wo ho-
en ik hou alleen nog maar van jouCaptcha
A canção da Guus Meeuwis En Vagant Het Is Een Nacht é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Het Is Een Nacht, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Guus Meeuwis En Vagant Het Is Een Nacht. Nós tentamos as reproduzir as letras de Het Is Een Nacht de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Guus Meeuwis En Vagant Het Is Een Nachtno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.