Letra da música de Guus Meeuwis: Wees maar niet bang

Wees maar niet bang


Er lopen tranen op je wang
Zo ontroostbaar en zo bang
Zo gekwetst en zo verlaten
Huil gerust, ga maar je gang
Je wilt er niet meer over praten
Want je bent de liefde moe
En als je mij om hulp zou vragen
Kom ik vanavond naar je toe
Refr
Wees maar niet bang
Overwin dat gevoel
Het gaat niet vanzelf
Ik weet precies wat je bedoelt
Nu heb je angst
Weet je niet hoe het moet
Wees maar niet bang
Het komt vanzelf weer goed

ik zie de onmacht in je ogen
ik hoor de twijfel in je stem
je denkt dat alles je teveel is
het is maar goed dat ik hier ben
geniet eens van de mooie dingen
en de mensen om je heen
je hebt zoveel om voor te leven
en je bent nooit alleen
refr
De wereld heeft jou zo bedrogen
Beloofde veel maar jij kreeg niets
Je kijkt me aan met grote ogen
Daarin lees ik je verdriet
Je worstelt met herinneringen
Van onmacht, wanhoop en de pijn
Je kijkt niet naar de mooie dingen
Je had iemand anders willen zijn
Refr (4x)Captcha
A canção da Guus Meeuwis Wees maar niet bang é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Wees maar niet bang, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Guus Meeuwis Wees maar niet bang. Nós tentamos as reproduzir as letras de Wees maar niet bang de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Guus Meeuwis Wees maar niet bangno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.