Paarden


Jaahahaaa!
Weet u waar ik heel erg van hou?
Van paarden!
Ik hou heel erg van paarden! Ik hou van dikke paarden, dunne paarden, grote paarden, kleine paarden, maar ook van zwarte paarden met een witte punt op hun kop! Ja, daar hou ik van
En ik vind het altijd zo mooi met paarden, dat ze steigeren tegen de achtergrond van een ondergaande zon Dat vin' ik mooi
Vroeger dan ging ik altijd paardje rijden Dat zat ik zo op de rug van het paard met een plank Als je paard dan moes' lopen, dan sloeg ik 'm met die plank zo *pats* op zijn kop En dan schrok ie En dan ging ie lopen En als ik wat harder wilde, dan sloeg ik wat harder *PATS* En als ik er vanaf wilde, dan sloeg ik z hard *PATS!* dat ie door z'n voorpoten zakte en kon ik er zo vanaf stappen
En als ik dan weer verder wilde, pakte ik een emmer ijskoud water, gooide dat over zijn kop, schrok ie weer wakker en dan gingen we verder paardje rijden! En met een goed paard deed ik dan een week

En na die week was het paard dan rijp voor de jacht Dan ging ik met mijn vrienden op paardenjacht! En dan joegen wij het paard zo strategisch in een hoek van de eh stal En dan stond ik zo te trappen tegen zijn benen - want een paard heb' benen h? - en bleef je maar trappen tot ie als een blok beton tegen de grond viel en dan met de blote hand wurgen
Dan kon wel effe duren ja!
Mr dames en heren, er waren ook mensen, en daar wil ik me bij deze graag van distantiren, dat waren mensen die vond het leuk leuk, die om als dat het paard dood op de grond lag om dan het dode paard in de reet te neuken! Ja, maar daar hou ik niet van Dat heb' met sport helemaal niks te maken!Captcha
Widget
A canção da Hans Teeuwen Paarden é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Paarden, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Hans Teeuwen Paarden. Nós tentamos as reproduzir as letras de Paarden de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Hans Teeuwen Paardenno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.