Letra da música de Herman Finkers: Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodig

Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodig


Refr:
Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig
Dat is volkomen overbodig
Denkt hij nu echt dat zoiets moet
Zo heeft z'n moeder hem vast niet opgevoed
In 't cafe klinkt een mop; het bedenkelijke werk
Een Turk, een neger en een jood gingen samen naar de kerk
Die grap is niet fijn
Zegt de kastelein
Hij is kwetsend en bepaald niet sterk
Altijd weer die grappen over de kerk
Refr
Het ergst van allemaal, het is een grof schandaal
Is Andre van Duin, hij spot met elke kwaal
Ein Mann mit ein accent
Een psychriatrisch patient
Een scheeloog, een wijd uitstaand oor
Ons hele koningshuis haalt hij erdoor
Refr
De apostelen zaten een keer in een bootje op de meer
Ze waren ongerust, ze zochten de Heer
Ze zagen hem even later
Wandelen over het water
En Petrus dacht: wat overbodig
Dat heeft zo'n jongen toch niet nodig
Persoonlijk vind ik niet dat dat echt moet
Hoe heeft mijn moeder mij in godsnaam opgevoedCaptcha
A canção da Herman Finkers Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodig é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodig, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Finkers Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodig. Nós tentamos as reproduzir as letras de Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodig de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Finkers Dat Heeft Zo'n Jongen Toch Niet Nodigno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.