Letra da música de Herman Van Veen: Gek Zijn Is Gezond

Gek Zijn Is Gezond


Hij loopt op straatRecht op z'n doel af
Hij ziet een vrouw
Hij kust haar op de mond
Ze schrikt, ze zegt
'Jij moet gek zijn'
Hij zegt 'Gek zijn is gezond'

Zij wil hem slaan
Maar hij kan nog net bukken
Ze slaat mis
Ze dondert op de grond
Ze zegt 'H, jij moet gek zijn'
Hij lacht
En danst wat in het rond, hij zegt:

Gek zijn is gezond
Gek zijn is gezond
Morgen ben ik God
Vandaag ben ik Napoleon
Gek zijn is gezond

Hij kijkt haar diep
Diep in de ogen
Hij zegt 'Jij moet de ware liefde zijn'
Zij zegt 'Jij bent gek'
Hij zegt 'Jij bent blond'
En trouwens gek zijn is gezond

Ze laat zich langzaam
Langzaam overwinnen
Ze spreekt opeens een andere taal
Ze zegt 'Ik wil vandaag opnieuw beginnen
Ik ben m'n hele leven al normaal'

Gek zijn is gezond
Gek zijn is gezond
Morgen ben ik God
Vandaag ben ik Napoleon
Gek zijn is gezond

Oui, je suis, Napoleon Mais je ne parle pas franais C'est une situation misrable !
Et je pense, je pense donc je suis et je suis fous, mais

Gek zijn is gezond
Gek zijn is gezond
Morgen ben ik God
Vandaag ben ik Napoleon
Gek zijn is gezondCaptcha
Widget
A canção da Herman Van Veen Gek Zijn Is Gezond é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Gek Zijn Is Gezond, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Herman Van Veen Gek Zijn Is Gezond. Nós tentamos as reproduzir as letras de Gek Zijn Is Gezond de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Herman Van Veen Gek Zijn Is Gezondno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.