Letra da música de K3: Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jou

Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jou


Ik hang uit het raam,
Straks kom jij hier voorbij
En ik hoop telkens weer dat ge even met mij,
zal praten

Ik had een vriendje dat gek was op mij,
maar toen hij zag hoe ik naar je keek heeft ie mij,
verlaten

Stop! Als je staan blijft ga ik uit m'n bol,
Want mn hoofd staat op springen, mn hart slaat op hol
Waarom ben ik verliefd op een jongen die mij niet ziet staan?

REFR:
Zonder jou heeft het leven geen nut,
Ik kan niet meer verder,
zonder jou wordt ik zoenen niet stuk
Ik kan niet meer verder zonder jou

In mn hart weet ik niet wat ik doe
Iedereen zegt: vergeet hem Ik hoop het zo, hoe?
Weg met dat oude gezucht,
Ik kan niet meer verder zonder jou!

Ik loop door de stad en plots zie ik je staan,
Sprak je mij nu maar aan, maar hoe zou je mijn naam,
ooit weten?
Iedereen wordt op je glimlach verliefd,Captcha
A canção da K3 Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jou é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jou, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica K3 Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jou. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jou de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música K3 Ik Kan Niet Meer Verder Zonder Jouno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.