Letra da música de Kirkkopalovaroitus: Maailma Ilman Tuskaa

Maailma Ilman Tuskaa


Kirkot on poltettu, tuhoomus on tuotu
Murhattu on uskonto ja turhat valheet
Halveksittavat valheet on poltettu
On vain ikuista raivoa, tuhoa ja tuskaa

Elämä tuottaa tuhoa ja tuskaa
Maailma tuottaa tuhoa ja tuskaa
Tämä maailma on kuin kuoleman ydin
Joka raivon hengessä teurastaa

Ikuinen on se kärsimys jonka tiedän
Sen tiedät sinäkin kun katsot sieluusi
Se tyhjä ontelo jota elämäksi kutsut
Täytetty paskalla jota ihmisiksi sanotaan

Maailma ilman tuhoa, raivoa ja tuskaa
On kuin maailma ilman juutalaishuoria
Muslimeita ja kristittyjä, samaa sakkia
Maailma ilman tuhoa ja tuskaaCaptcha
A canção da Kirkkopalovaroitus Maailma Ilman Tuskaa é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Maailma Ilman Tuskaa, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kirkkopalovaroitus Maailma Ilman Tuskaa. Nós tentamos as reproduzir as letras de Maailma Ilman Tuskaa de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kirkkopalovaroitus Maailma Ilman Tuskaano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.