Letra da música de Kirkkopalovaroitus: Uskonto Kuolee

Uskonto Kuolee


Löydät mielestäsi ehkä pohjaperukat ja mietit
Miksi pitäisi olla että uskonnon huorat vallitsevat
Miksi tyhjät sanat suovat toivoa ihmisille
Kun todellisuus on kaikkea sitä vastaan

Uskonto kuolee, todellisuus voittaa
Uskonto kuolee, ei huorille elämää
Uskonto kuolee, todellisuus voittaa
Pois tyhjät ajatusten huoraajat

He luulivat että polttamalla meidät he voittavat
Todellisuus on ikävää, aina löytyy tietoisia ihmisiä
He luulivat että vaientamalla meidät he voittavat
Todellisuus on julma, vahva ja vailla vertaa

Uskonto kuolee, todellisuus voittaa
Uskonto kuolee, ei huorille elämää
Uskonto kuolee, todellisuus voittaa
Pois tyhjät ajatusten huoraajat

He uskoivat jumaluuteen, he olivat väärässä
He uskoivat pelastukseen, todellakin väärässä
Ei ole jumalaa, ei ole pelastusta
Ei ole mitään hyvää, ei mitään kaunista

Uskonto kuolee, todellisuus voittaa
Uskonto kuolee, ei huorille elämää
Uskonto kuolee, todellisuus voittaa
Pois tyhjät ajatusten huoraajat

He luulivat näkevänsä että näin on todellisuus
He näkivät satuolentoja ja sairasta mytologiaa
Uskonto on kuollut, ei ole mitään uskottavaa
Uskonto on kuollut, katsokaa todellisuuttaCaptcha
A canção da Kirkkopalovaroitus Uskonto Kuolee é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Uskonto Kuolee, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kirkkopalovaroitus Uskonto Kuolee. Nós tentamos as reproduzir as letras de Uskonto Kuolee de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kirkkopalovaroitus Uskonto Kuoleeno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.