Wat Wil Je Dat Ik Doe?Een brief, je vraagt me hoe het gaat
En hoe het met m'n leven staat
En dat ik sindsdien van de aardbol verdwenen lijk
Ik lees, en ik denk : ze heeft gelijk
Het swingt niet in m'n koninkrijk
't is er doodstil, dag en nacht
Wat had j' in godsnaam dan verwacht ?
Wat wil je dat ik doe ?
Wil je dat ik in m'n handen klap en zing ?
Wat wil je dat ik doe ?
Dat ik blij door de kamer spring ?
Of wil je dat ik, hopsasa, een neus opzet en feest
Wil je dat ik doe alsof er nooit iets is geweest ?
Ik lees, wat zelfs ik al had gehoord
Maar nu pas echt, m'n ziel doorboort
Is het nu zijn naam die zingt, in je hoofd
Als hij je zinnen streelt ?
De klok slaat, en de maan verbleekt
Terwijl de wiskey zich alsnog wreekt
Blijft het doodstil dag en nacht
Wat had j' in godsnaam dan verwacht ?
Wat wil je dat ik doe ?Captcha
A canção da Kommil Foo Wat Wil Je Dat Ik Doe? é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Wat Wil Je Dat Ik Doe?, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Kommil Foo Wat Wil Je Dat Ik Doe?. Nós tentamos as reproduzir as letras de Wat Wil Je Dat Ik Doe? de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Kommil Foo Wat Wil Je Dat Ik Doe?no formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.