Letra da música de Spinvis: De Talen Van Mijn Tong

De Talen Van Mijn Tong


Ik zal je zeggen dat ik 10 uur gelopen he
Ik zal je zeggen dat ik woon op een zeilboot
Dan zal ik zeggen dat ik neergestoken ben
toen ik een jaar of twaalf was
Het is nooit gebeurd maar dat is geen bezwaar
het is evengoed een soort van waar
Je hoort me zingen
Laat ik gaan
In alle talen van mijn tong

In de auto van de week
zag ik een wolk die op arafat leek
Ik zal je zeggen dat ik van je houd
Als je niet kijkt gaat de klok soms achteruit
Hee, das grappig zeg
Het lijkt wel of je huilt
Je hoort me zingen
Laat ik gaan
In alle talen van mijn tongCaptcha
A canção da Spinvis De Talen Van Mijn Tong é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê De Talen Van Mijn Tong, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Spinvis De Talen Van Mijn Tong. Nós tentamos as reproduzir as letras de De Talen Van Mijn Tong de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Spinvis De Talen Van Mijn Tongno formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.