Letra da música de Terminaator: Ainult Sina VId Mu Maailma Muuta

Ainult Sina VId Mu Maailma Muuta


Maailm ra vsitanud hinge maha pletanud
kuid siiski pole lootus linud kuigi silmad on valet ninud
et kskord saan su endale

Tuul on segi ajand juuksed hletuks on jnd mu nuuksed
ja jle seisan siin ja ootan keelatud ei ole ju loota
et kskord saan su endale

Ref
Klmetan ning phjatuuled hl kher puruks huuled
siiski han tahaks minagi suuta kuid ainult sina vid mu maailma muuta
sest sa kuulud minule
tahaks minagi suuta kuid ainult sina vid mu maailma muuta
sest sa kuulud minule

ksi liiga raske olla tahaks sinu juurde tulla
kuid sa ei tohi mulle andeks anda jalutama tulla randa
ja elda et kuulun sinule

Vahemng

Sa vaatad mind ja tasa nutad mu viimse mistuse vtad
kui tlen armastan sind kahtlemata, kuid ei tohi sind ma tahta
kuigi kuulun sinule

Ref

Kuulud ainult minuleCaptcha
Widget
A canção da Terminaator Ainult Sina VId Mu Maailma Muuta é apresentado-lhe por obséquio Lyrics-Keeper. O widget pode ser usado como uma canção do karaokê Ainult Sina VId Mu Maailma Muuta, em caso de poder carregar o fundo(arquivos .midi ou .kar). Para algumas canções disponíveis para corrigir a tradução da canção. Você também pode baixar cá uma tradução das letras da musica Terminaator Ainult Sina VId Mu Maailma Muuta. Nós tentamos as reproduzir as letras de Ainult Sina VId Mu Maailma Muuta de forma mais precisa portanto se tiver alguns modificações a introduzir em as letras de músicas, faça o favor, enviar-no-las. Se deseja baixar(download) música Terminaator Ainult Sina VId Mu Maailma Muutano formato mp3 grátis visite um dos nossos patrocinadores músicais.