Текст песни Brahim: Ze Is Van Mij

Ze Is Van Mij


ohja

sinds een dag of 2
vlinders in mijn hoofd
sinds een dag of 2
aangenaam verdoofd
ik was haast vergeten hoe het voelt om verliefd te zijn (ja ohja)

ik kijk om me heen
door een roze bril
veel te lang alleen
ik stond een beetje stil
hoe kont ik het weten
mijn wereldje was zo zo klein (ja ohja)

het is wel een beetje raar
19 jaar
trillend op mijn benen (ja woeh)
als ze is verdwenen (shalalala)

ze is ze is van mij
eeeh oohja
ze is ze is van mij
shaalalalala
ze is ze is van mijCaptcha
Виджет
Песня Brahim Ze Is Van Mij представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Ze Is Van Mij, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Ze Is Van Mij были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.