Jij Alleenrefr:
Jij alleen
Geeft aan mijn dag zijn kleur
Jij alleen
Geeft elke bloem haar geur
Ik zag jou
Wij waren jong en vrij
En jij was zo dichtbij
Ik zag je glimlach en wist
De liefde komt
Soms zo onverwacht
Dat al 't geluid op slag
Verstomt
Jij alleen
Woont in mijn hart en ik
Ben ieder ogenblik
Met jouw gedachten

Ik was door jou in 't begin zo verward
Jij brengt de warmte heel diep in mijn hart
Zonder 1 woord zeg je: ik ben van jou
Sinds ik jou ontmoette

refr

De liefde komt
Soms zo onverwacht
Dat al 't geluid op slag
Verstomt
Jij alleen
Woont in mijn hart en ik
Ben ieder ogenblik
Met jouw gedachten eenCaptcha
Виджет
Песня Frans Bauer Jij Alleen представлена вам Lyrics-Keeper. Виджет можно использовать в качестве караоке к песне Jij Alleen, если есть возможность скачать минусовку. Для некоторых композиций доступен правильный перевод песни. Мы стараемся сделать так, чтобы слова песни Jij Alleen были наиболее точными, поэтому если у вас есть какие-то корректировки текста, пожалуйста отправляйте их нам. Если вы хотите скачать бесплатно эту песню в формате mp3, посетите одного из наших музыкальных спонсоров.