Byssan Lull


Byssan lull, koka kittelen full,
Där kommer tre vandringsmän på vägen
Den ene, ack så halt,
Den andre, o så blind,
Den tredje säger alls ingenting

Byssan lull -- boil the full kettle,
Three wanderers are coming down the road
The first one is limping,
The second one is blind,
The third one doesn't say anything

Byssan lull, koka kittelen full,
På himmelen vandra tre stjärnor
Den ena är så vit,
Den andra är så röd,
Den tredje är månen den gula

Byssan lull -- boil the full kettle,
In the sky three stars are wandering
The first one is so white,
The second one is so red,
The third one is the yellow moon

Byssan lull, koka kittelen full,
Där blåser tre vindar på haven,
På Stora ocean,
På lilla Skagerack
Och långt upp I Bottniska viken

Byssan lull -- boil the full kettle,
Three winds are blowing at sea
One the great ocean,
On the little Skagerrak,
And far up on the gulf of Bothnia

Byssan lull, koka kittelen full,
Där segla tre skutor på vågen
Den första är en bark,
Den andra är en brigg,
Den tredje har så trasiga segel

Byssan lull -- boil the full kettle,
Three sailing ships are sailing here
The first one is a barque,
The second one is a brig,
The third one has ragged sails

Byssan lull, koka kittelen full,
Sjökistan har trenne figurer
Den första är vår tro,
Den andra är vårt hopp,
Den tredje är kärleken, den röda

Byssan lull -- boil the full kettle,
The treasure chest has three figures
The first one is our faith
The second one is hope,
The third one is the red love

Byssan lull, koka kittelen full,
Tre äro tingena de goda
Den första är Gud Far,
Den andra är hans Son,
Den tredje mild Jungfru Maria

Byssan lull -- boil the full kettle,
There are three good things
The first one is God our Father,
The second is his Son,
The third one is the mild Virgin Mary
Rankning: 10/10 - 2 rösterCaptcha
Widget