Mijn Strijd Gaat Door


Ik was er zo dichtbij
bijna viel ik in slaap
en toch bleef ik wakker
er was nog iets dat ik moest doen
er was nog ergens iemand die niet wist dat ik bestond
die niet wist hoe mooi ik was
en wat ik allemaal kon

ik was te moe om te sterven
maar ik stond op om uit te gaan
en mijn strijd gaat door op een ander front
mijn strijd gaat door tot het einde der tijden

ik was er zo dichtbij
bij de film van de droom
waarin ik zou verzinken
traag en moedeloos
maar er was nog ergens iemand die niet wist dat ik bestond
die mijn liefde moest ontberen
en dat kon niet blijven duren

ik was te moe om te sterven
maar ik stond op om uit te gaan
mijn strijd gaat door op een ander front
mijn strijd gaat door tot het einde der tijden
en het duurt allemaal zo lang zo lang

en het maanlichtkleur zo teder
en ik stond op om uit te gaan
mijn strijd gaa door op een ander front
mijn strijd gaat door tot het einde der tijden
en het duurt allemaal zo lang zo lang
mijn strijd gaat door op een ander frontCaptcha