Songtext von Lea Salonga: NGAYON PA LANG TAGUMPAY KA NA

NGAYON PA LANG TAGUMPAY KA NA


(Ryan Cayabyab)

Cris:
Lagi kitang sinusubaybayan
Nananaginip na balang araw ay maging katulad mo
Magbigay ng dangal sa bayan ko at sigla sa buong mundo
Ipagkakapuri ng magulang ko
Lea:
Oh, minsan ako'y nangarap tulad mo
Kaypalad ko't maagang nabatid ang totoo
Dapat lang magtiwala ng lubos sa sarili't husay mo
Ibigay lahat ng makakaya mo
At pagmasdan, makakamit lahat ng inaasam
Unti-unti maaabot ang mga pangarap mo
Kung nais pa'y lumipad sa rurok ng iyong isipan
Ibigay lang ang lahat ng makakaya mo
Kahit hindi mo pa panahon
Ngayon pa lang tagumpay ka na
Cris:
Dapat lang magtiwala ng lubos
Lea:
Sa sarili't husay mo
Both:
Ibigay lahat ng makakaya mo
Cris:
At pagmasdan makakamit lahat ng inaasam
Unti-unti maaabot ang mga pangarap mo
Kung nais pa'y lumipad sa rurok ng iyong isipan
Ibigay lang ang lahat ng makakaya mo
Kahit hindi mo pa panahon
Ngayon pa lang
Lea:
Kahit hindi mo pa panahon
Ngayon pa lang
Both:
Kahit hindi mo pa panahon
Ngayon pa lang tagumpay ka na
Tagumpay ka!Captcha
Das Lied von Lea Salonga wird Ihnen von Lyrics-Keeper angeboten. Widget kann als Karaoke zum Lied Lea Salonga NGAYON PA LANG TAGUMPAY KA NA benutzt werden, wenn Sie die Moglichkeit haben, den Backing Track herunterzuladen. Fur einige Kompositionen ist die richtige Ubersetzung des Liedes zuganglich. Hier konnen Sie auch die Ubersetzung des Liedes herunterladen. Wir bemuhen uns, den Text zum Lied moglichst genau zu machen, deswegen bitten wir Sie um eine Mitteilung, falls etwas im Text zum Lied korrigiert werden muss. Wenn Sie das Lied Lea Salonga NGAYON PA LANG TAGUMPAY KA NA kostenlos im MP3-Format herunterladen mochten, besuchen Sie bitte einen von unseren Musiksponsoren.