Muli


Walang katulad mo, walang kasing-lakas ng tama mo
Salamat sa iyo aking guro't gabay
Dahil sa iyo, ang buhay ko'y nagka-saysay
Sa malas kong ito, minsan sinwerte din ako
Nang makilala ang taong tulad mo

Pasensya na, sana maintindihan mo
Gusto lang kitang makasamang muli

Sa likod ng skwela, sa tindahan ni Nanang
Daloy ng pag-ibig do'n kong unang natikman
Sa 'daming alaala, sana tandaan ninyo
Ang problema ng isa, problema ng grupo

Pasensya na, sana maintindihan mo
Gusto lang kitang makasamang muli

Para sa lahat ng minahal ko ng tunay
Andito't lumisan, sa puso ko'y buhay pa rin kayo
Buhay kayo, sa puso ko'y buhay pa rin kayoCaptcha
La canción de Bamboo Muli es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Muli, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Muli aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Bamboo Muli nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.