Dokter


Toon een spannend t-shirt
Want ik doe vandaag aan reseach
Ik wil wel een testen
Wie kan spannen als de beste
Zeg nu niet dat je niet mee doet
Want ik ken zo goed je weemoed
En je hoeft iet uit te leggen wat je ogen al zeggen
Aan de dokter
De dokter diep in mij
Wijsneus kan je lachen
Zie je wel je hebt het vlaggen
En de klokt zoals nergens
Niemand kan zich hier verbergen
Op het veld van de eerste dans
Val ik weer in een trance
Dan gaat de soepont je voor bij
Amateurs gaan beter opzij
Voor de de dokter
De doktor diep in mij
Drank is overbodig
Want je hebt niets anders nodig
In de marge van de mode
Moet een mens zich toch ontplooien
Zeg nu niet dat je niet meedoet
Want ik zit hier met da speelgoed
En daar moet iets mee gebeuren
Achter goed gesloten deuren
Met de dokter
De dokter diep in mij
Toon een spannend t-shirt
Want ik doe vandaag aan reseachCaptcha
La canción de De Mens Dokter es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Dokter, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Dokter aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción De Mens Dokter nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.