Letra de canción de Hey Babe! soundtrack: Panaginip Lang Kaya

Panaginip Lang Kaya


'Di ko akalain na hanggang ngayo'y
Ika'ya may pagtingin
Sabi mo sa akin ako
Ang nais mong makapiling
Ngunit bakit ngayo'y nandito ka
Madalas ikaw ang siyang kasama
Puso't damdami'y kumakaba
Kapag ika'y kausap na

koro:

Panaginip lang kayo, kapag kasama na kita
Panaginip lang kaya, kapag ika'y kausap na
Kinakabahan ako, pag-ibig na nga kaya ito
Ang isip ko ay nalilito sa'yo

'Di ka maintindihan
Ang nilalaman ng puso ko
Hinihintay na samihin mo
Na ika'y nagmamahal ng totoo
Ngunit bakit ngayon nandito ka
Madalas ikaw ang siyang kasama
Puso't damdamin kumakaba
Kapag ika'y kausap na

repeat koro:

Panaginip lang kaya, kapag kasama na kita
Panaginip lang kaya, kapag ika'y kausap na
Panaginip lang kaya, kapag kasama na kita
Panaginip lang kaya, kapag ika'y kausap naCaptcha
La canción de Hey Babe! soundtrack Panaginip Lang Kaya es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Panaginip Lang Kaya, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Panaginip Lang Kaya aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Hey Babe! soundtrack Panaginip Lang Kaya nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.