Letra de canción de Marco Borsato: Ik Leef Niet Meer Voor Jou

Ik Leef Niet Meer Voor Jou


Ik leef niet meer voor jou
Voor bij zijn alle jaren
Waarin ik heb geloofd
Dat wij gelukkig waren
En nu het leven weer van mij is
Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is
Ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh
Ik leef niet meer voor jou
Je hoeft niet te proberen
Om hier te blijven staan
En mij te domineren
Ik heb teveel moeten verduren
Ik genoeg van al je kuren
Dus het is tijd om je weg te sturen
Eh eh eh eh
Ik leef niet meer voor jou
Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle nachten
Dat ik hier heel alleen
Op jou heb zitten wachten
Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou
Je hebt me keihard voorgelogen
Besodemieterd en bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou
Dus donder nou maar op
Ik kan er niet meer tegen
En als je weg wilt gaan
Is dat alleen een zegen
Te vaak heb jij me laten zakken
Ik heb genoeg van al je makken
Je moet gewoon je spullen pakken
Ah ah ah nee
Ik leef niet meer voor jou
't Is voorbij
Ja voorbij
Voor jou
Voor mij
't Is voorbijCaptcha
La canción de Marco Borsato Ik Leef Niet Meer Voor Jou es presentada a usted por Lyrics-Keeper. Es posible utilizar widget como karaoke de la canción Ik Leef Niet Meer Voor Jou, si hay la posibilidad de cargar el acompañamiento(archivos .kar y .mid). Es accesible también la traducción correcta de las canciones para ciertas composiciones Puede descargar también la traducción de letra de cancion Ik Leef Niet Meer Voor Jou aquí. Tratamos las letras de la cancion sean más exactas, por eso si usted tiene ciertas correcciones sobre la letra de cancion, expidelos por favor. Si quiere descargar gratis la canción Marco Borsato Ik Leef Niet Meer Voor Jou nel formato mp3, visite a uno de nuestros patrocinadores musicales.