Paroles de chanson Gary Granada: Kung Alam Mo Lang Violy

Kung Alam Mo Lang Violy


Wala nang trapik sa kalye
Efficient ang bureaucracy
Bumaba na ang poverty
Restored na ang democracy
Ang buhay natin nag-improve
Dahil ang GATT ay na-approve
Ang buhay natin gumanda
Dahil ang EVAT napasa
Kung alam mo lang Violy
Kung alam mo lang Violy
Kung alam mo lang Violy ang totoo
Kung alam mo lang Violy
Kung alam mo lang Violy
Matagal ka na nilang niloloko
Dumadami ang may kotse
Dito sa university
Tumataas ang tuition fee
Bumababa ang quality
Forget na lang the land reform
Forget the debt moratorium
Forget na rin the behest loan
But don't forget the condom
Oy alam ko na Eddie
Oy alam ko na Eddie
Oy alam ko na Eddie ang totoo
Oy alam ko na Eddie
Oy alam ko na Eddie
Matagal mo na kaming niloloko

Tres mil na passport at ID
Tres mil sa visa't embassy
Tres mil na special placement fee
Singkwenta mil na pangkape
Kung alam mo lang Violy
Si Violy ay inabuso
Ng malupit niyang amo
Si Violy ay nagkakaso
Pinagtanggol ng gobyerno
Natural, natalo
At napugutan ng ulo
Si Violy ay inilibing
Malaon nang nahihimbing
Si Violy ay huminlay na
Ngunit hinukayhukay pa
Kung alam mo lang Violy
Gumaganda't umuusad
Daw ang ating economy
Dahil sa dami ng tulad
Na kwentong gaya kay Violy
Tuloy-tuloy ang pag-unlad
Ng ating movie industry
Kung alam mo lang Violy
Kung alam mo lang Violy
Kung alam mo lang Violy ang totoo
Kung alam mo lang Violy
Kung alam mo lang VIoly
Kayrami na nilang kinita sa iyoCaptcha
La chanson Gary Granada Kung Alam Mo Lang Violy est présentée par Lyrics-Keeper. Vous pouvez utiliser widget en tant que karaoké de la chanson Kung Alam Mo Lang Violy si vous avez la possibilité de télécharger le phonogramme(.mid ou .kar files). Pour quelques chansons nous avons la traduction exacte des paroles. Ici vous pouvez télécharger la traduction de la chanson Gary Granada Kung Alam Mo Lang Violy. Nous voudrions que les paroles de la chanson soient très correctes, donc, si vous avez quelques corrections, envoyez-les nous s’il vous plaît. Si vous voulez télécharger gratuitement la chanson Kung Alam Mo Lang Violy au format mp3, vous pouvez le faire chez l’un de nos sponsors musicaux.