Màiri


Dorch a-nochd tha 'n t-Eilean
Dathan air am fuadach far nam beann
Tha faileas a' tuiteam bhon an Stor
Mar t-fhalt dorch a' sguabadh do cheann

Horo Mhàiri ò
Horo Mhàiri ò
Horo Mhàiri ò
'S mi 'gad ionndrainn ho ro

Dè math an tobar gun an t-uisge
Dè math an corp gun cridh'
Nam biodh neart an Stoir 'nam làmhan
Bhiodh sinn le'r cheile's an t-Eilean a rithis

Horo Mhàiri ò
Horo Mhàiri ò
Horo Mhàiri ò
'S mi 'gad ionndrainn ho ro

'S doch nach fhaigh sinn nèamh no beatha eile
Nuair a dhùineas sùilean aig deireadh là
Ach fhuair mi mo nèamh an seo's an àite
Far an d'thug thu dhomh do làmh's do cridhe slàn

Horo Mhàiri ò
Horo Mhàiri ò
Horo Mhàiri ò
'S mi 'gad ionndrainn ho roCaptcha
La chanson Runrig Màiri est présentée par Lyrics-Keeper. Vous pouvez utiliser widget en tant que karaoké de la chanson Màiri si vous avez la possibilité de télécharger le phonogramme(.mid ou .kar files). Pour quelques chansons nous avons la traduction exacte des paroles. Ici vous pouvez télécharger la traduction de la chanson Runrig Màiri. Nous voudrions que les paroles de la chanson soient très correctes, donc, si vous avez quelques corrections, envoyez-les nous s’il vous plaît. Si vous voulez télécharger gratuitement la chanson Màiri au format mp3, vous pouvez le faire chez l’un de nos sponsors musicaux.