De heidezangers


Hallo, hallo, wij zijn de heidezangers, eigenlijk behangers
Maar als we vrij zijn zingen we leuke liedjes die we zelf begeleiden
Op piano en gitaar

Wij treden veel op feesten en partijen, en tussendoor ook in de open lucht
op
Maar we zijn als de dood dat het gaat regenen op de piano en gitaar

Wij zijn al jaren met zijn drieen, vanaf de lagere school
Toen waren wij nog met zijn vieren, ja Henk speelde viool

Wij hebben samen ook in dienst gezeten, slecht was het eten
Maar 's avonds zongen we in de kantine onze liedjes voor de jongens
Zomaar op het biljart

Als u ons hebben wil dan kunt u bellen, en ons bestellen
Wij zijn niet duur, goedkoop zelfs
En staan in ieder telefoonboek met de piano en gitaar

Dit is ons allereerste grammofoonplaat, we hopen dat ie aanslaat
Wij zelf denken dat het wel zal lukken want het is een heel leuk liedje
Voor piano en gitaar

Wij treden door het hele land op in een gehuurde bus
Wij rijden alle drie om beurten, en iedereen rijdt dus

Lalalalalala

(PBallardAndre van Duin)Captcha
La canzone Andre van Duin De heidezangers è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone De heidezangers, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone De heidezangers. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone De heidezangers nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.