Oi Jouluyö


Oi jouluyö, oi autuas sä hetki,
Kun ihmiseksi sai Herra taivahan
Synteimme tähden henkensä hän antoi
Ja kärsi ristinkuoleman
Jo toivon säde hohtavainen loistaa
Nyt yllä maan ja merten aavojen
Siis kansat kaikki, te kiittäkäätte Herraa
Oi jouluyö, sä lohtu ihmisten
Oi jouluyö, sä lohtu ihmisten
Jo kirvonneet on syntiemme kahleet,
On taivas auennut lapsille maan
Orjuus on poissa, veljesvaino päättyi,
Siis Luojan kiitosta laulamme vaan
Toi rauhan meille Herra taivahasta
Ja puolestamme astui kuolemaan
Siis kansat kaikki, te kiittäkäätte Herraa
Oi jouluyö, sä lohtu ihmisten
Oi jouluyö, sä lohtu ihmistenCaptcha
La canzone Antti Tuisku Oi Jouluyö è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Oi Jouluyö, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Oi Jouluyö. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Oi Jouluyö nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.