Msp


da je igra zamisljena da zabavlja djecu
to znate je l da
a da na djeci ostaje
da mijenjaju stvari
i to znate je l da
da drugi misle za vas
to vas ne smeta
navikli ste se
da postoje zakoni jaci od propisanih
to ne znate
to su heroji govorili
kad su bili mali
lose
MSP
koga briga
maloumno
ponizavajuce
da je lijepo biti jak u krevetu i na pistolju
to smo culi je l da
da je lijepo prevariti glupljeg od sebe
i to smo culi je l da
a gledati trunku u tucem oku
a ne vidjeti balvan u svom
i to znamo je l da
a da je hrabrost braniti sebe od drugog
a cojstvo druge od sebe
e to
lose
MSP
a da su ljudi pingvini
pa kad jedan padne da ostali skacu
a da su ljudi dupini
pa da se nijemo dogovaraju
a da su ljudi ptice
pa kad odlete da zadnji svijecu gasi
a da nigdar nije a da nekak nije
i da nigdar ne bu a da nekak ne bu
e to se bute uvjeriliCaptcha
La canzone Azra Msp è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Msp, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Msp. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Msp nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.