Una Fiblada A La Pell


Ell seu al llit i es repentina els cabells,
ella aprofita i fa un cigarro vigilant per si ve

Un breu moment,
un cop caient,
mentre ella sent
una fiblada a la pell

Ell penca massa i ella creu que ho comprèn,
ella s'amaga si ell arriba fent pudor d'aiguardent

Un breu moment,
un cop caient,
mentre ella sent
una fiblada a la pell

I arriba per fi l'endemà
i ell torna a ser tan normal
que tot plegat sembla dèbil i llunyà

I ell és tan tendre quan vol
i ella es deixa estimar
i ell és tan guapo i tan fort que espanta

Ell dorm tranquil quan ella tanca el portal
una maleta i a la mà l'adreça d'un hospital
quan puja al trende sobte sent
dintre del seu ventre
una fiblada a la pellCaptcha
La canzone Els Pets Una Fiblada A La Pell è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Una Fiblada A La Pell, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Una Fiblada A La Pell. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Una Fiblada A La Pell nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.