Testo canzone di Freek de Jonge: Elektrisch Levenslicht

Elektrisch Levenslicht


De sfeer met Kerstmis is devoot
Wij denken dan aan vrede
Of aan een familielid
Dat is overleden

Als een neger honger heeft
Lijkt zijn lijf veel bloter
Als je in een kerstbal kijkt
Lijkt je neus veel groter

In Engeland eet men met Kerst
Doorgaans een plumpudding
Krijg je de kerstboom op je kop
Heb je een hersenschudding







Captcha
La canzone Freek de Jonge Elektrisch Levenslicht è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Elektrisch Levenslicht, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Elektrisch Levenslicht. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Elektrisch Levenslicht nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.