Kailanan Kita


Sa piling mo lang,
Nadarama ang tunay na pagsinta
'Pag yakap kita ng mahigpit,
Parang ako'y nasa langit

ngunit ito ay panaginip lamang
pagkat ang puso mo'y labis kong nasaktan
pakiusap kong ako ay pakingan

Kailangan kita, ngayon at kailanman
Kailangang mong malaman na ikaw lamang
Ang tunay kong minamahal
At tangi kong hiling ay makapiling ka muli

ngunit ito ay panaginip lamang
pagkat ang puso mo'y labis kong nasaktan
pakiusap kong ako ay pakingan

Kailangan kita, ngayon at kailanman
Kailangan mong malaman na ikaw lamang
Ang tunay kong minamahal
Ang lagi kong dinadasal

Kailangan kita, ngayon at kailanman
Kailangan mong malaman na ikaw lamang
Angtunay kong minamahal
ang tangi kong hiling ay makapiling kang muli

Kailangan kitaCaptcha
La canzone Gary Valenciano Kailanan Kita è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Kailanan Kita, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Kailanan Kita. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Kailanan Kita nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.