Prawy Do Lewego


W du?ej sali du?y st??
A przy nim go?ci t?um
Gospodarz zgi?ty w p??
Bije ?ych? w szklan?

Cisza chcia?bym toast wznie??
Jak mo?na to na cze??
Ojczyzny w kt?rej wie??
Przysz?o ?ycie nasze hej

Ref:
Racja brachu
(Wi?c) wypijmy za to
(A) kto z nami nie wypije
Tego we dwa kije
Prawe do lewego
Wypij kolego
Przecie? wiemy nigdy nie ma tego z?ego

A na stole ?ledzik by?
Zobaczy? go pan Zbych
I poj?? dobrze w mig
?e ?ledzik lubi p?ywa?

Wsta? by nowy toast wznie??
Za rodzin ?wi?t? rzecz
No i te?ciowych te?
Rodzina to jest si?a!

Ref Racja brachu

Dzisiaj m?odzie? ju? nie ta
U?ala? si? pan Stach
Lecz r?k? machn?? tak
?e wyla? barszcz na pani?

[01:55]Nic to jednak przecie? bo

Sukienk? mo?na zdj??
A toast wznosi kto?
Za dobre wychowanie

Ref: Racja brachu

Pana Kazia kolej to
Wi?c krawat ?ci?gn?? bo
Przecie? postarza go
I cho? by? ju? na bani

Bez pomocy z gracj? wsta?
J?kaj?c si? da? znak
By wypi? teraz za
Balony pani Mani
Hej

Ref: Racja brachuCaptcha
La canzone Goran Bregovic Prawy Do Lewego è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Prawy Do Lewego, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Prawy Do Lewego. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Prawy Do Lewego nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.