Testo canzone di Hanim Liza: Rindu Hatiku Tidak Terkira

Rindu Hatiku Tidak Terkira


Terkenang orang yang jauh
2X
Yang selalu bermain di mata

Ibarat kumbang rindukan bunga
2X
Bila ku pandang bulan di kalang
Parasmu cantik gemilang
Makin lama jelas kelihatan
Senyumanmu menawan
Bilakah masa kita berjumpa

Memadukan asmara
2X
Yang senantiasa bergelora

Menyala-nyala di dalam dada
2X
Tak boleh ku lupa sekejap mata
Ingin pula kita berkata
Tempat berlindung dan bergantung hati
Ku puja sampai matiCaptcha
La canzone Hanim Liza Rindu Hatiku Tidak Terkira è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Rindu Hatiku Tidak Terkira, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Rindu Hatiku Tidak Terkira. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Rindu Hatiku Tidak Terkira nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.