Levoton


Levoton mieleni mun
Tuulen lailla käy
Ikävän mielestä poistaa
Päivät toisiaan toistaa
Levoton mieleni mun
Kuuluu vaan ei näy
Se sanoja yössä kuiskaa
Niin kuin käskien
Tänne jäädä saa mä en

Tahdon pois, niin kauas pois,
Niin kauas kuin vain päästä vois
Kun kaipuu tää mua jäädyttää
Tahdon pois, niin kauas pois,
En enää tänne jäädä vois
Sen taaksein jää,
Valot yöhön mustaan häviää

Levoton mieleni mun
Rauhaa vieroksuu
Uteliaisuus voittaa l
Lähtöhetki kun koittaa
Levoton mieleni mun
Ehkä rauhoittuu
Kun alku maaliksi
Muuttuu vielä käskien
Tänne jäädä saa mä en

Tahdon pois'Captcha
La canzone Janne Tulkki Levoton è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Levoton, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Levoton. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Levoton nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.