Testo canzone di Les Miserables: Castle On A Cloud (Dutch)

Castle On A Cloud (Dutch)


's nachts vlieg ik naar mij luchtkasteel
als god de heer me vleugels geeft
vloeren die hoefen niet geveegd
omdat 't kasteel geen vloeren heeft

overal speelgoed wat er zweeft
jongens en meisjes zijn er veel
niemand die ietys te snauwen heeft
snauwen mag niet in mijn kasteel

daar is een vrouw in een witte jurk
houdt me vast en zingt een lied
zo mooi te zien en ze voelt zo zacht
ze zegt:"cosette, ik hou van jou" en lacht

ik ken een plaats waar je nooiit verdwaalt
ik ken een plaats waar niemand huilt
huilen mag niet wanneer ik speel
's nachts in mij ooie luchtkasteelCaptcha
La canzone Les Miserables Castle On A Cloud (Dutch) è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Castle On A Cloud (Dutch), widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Castle On A Cloud (Dutch). Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Castle On A Cloud (Dutch) nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.