Testo canzone di Marie Fredriksson: Ännu Doftar Kärlek

Ännu Doftar Kärlek


(English: Still The Scent Of Love)

Published by Inhouse Music

Jag nskar du finns kvar / nr solen stiger / Nr natten blivit dag /
vill du ha mej d

Fr jag vill ppna mej fr dej / nr solen stiger / Nr mnen blivit
hel / vill du lyssna d

Fr nnu doftar krlek / och hoppet blir till tro / nnu blser vindar
/ som stillar sej till ro

Jag vill alltid ge dej tid / att ta emot min lngtan / Och jag hoppas
du tar vid / nr min tro r svag

Fast jag vet att det r svrt / nr solen stiger / Nr allt r naket
klart / kan du se mej d

Fr nnu doftar krlek

Jag nskar du finns kvar / nr solen stiger / Nr natten blivit dag /
vill du lska dCaptcha
La canzone Marie Fredriksson Ännu Doftar Kärlek è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Ännu Doftar Kärlek, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Ännu Doftar Kärlek. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Ännu Doftar Kärlek nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.