Det Var Då


Det var då, då det inte fanns nåt krig,
inga vapen på vår jord och alla mådde bra!
Tider då alla hade mat och ingen i nöd och alla hade jobb!

Det fanns inga pedofiler, våldtäktsmän,
borgarsvin som man kunde reta upp sig på
Alla hade någonstans att bo,
alla hade lön att försörja sig på

Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller var det bara drömmar?
Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller drömmar om nästa dag

Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller var det bara drömmar?
Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller drömmar om nästa dag

Det var då, då det inte fanns nåt krig,
inga vapen på vår jord och alla mådde bra!
Tider då alla hade mat och ingen i nöd och alla hade jobb!

Det fanns inga pedofiler, våldtäktsmän,
borgarsvin som man kunde reta upp sig på
Alla hade någonstans att bo,
alla hade lön att försörja sig på

Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller var det bara drömmar?
Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller drömmar om nästa dag

Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller var det bara drömmar?
Ja, det var stunder som man vill minnas,
eller drömmar om nästa dagCaptcha
La canzone Perkele Det Var Då è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Det Var Då, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Det Var Då. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Det Var Då nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.