Pangako


Ngayon, tulad ng kahapon
Unti-unting lumilipas ang panahon
Bakit, tanong sa aking isip
Hanggang kailan ang pagtitiis?

Refrain:
Ika'y nalayo
Lumayo na wala sa piling ko

Chorus:
(Ngunit) Di magbabago ang aking puso
Noon, ngayon, bukas, ito ay pangako
Pag-ibig ko sa 'yo'y walang hanggan

Noon, kay saya natin
Ikot ng mundo'y hindi napapansin
Bakit kailangan pang mangyari
Damdamin ko sa 'yo'y nilimot mo

Refrain:
Ika'y nalayo
Lumayo na wala sa piling ko

Chorus:
(Ngunit) Di magbabago ang aking puso
Noon, ngayon, bukas, ito ay pangako
Pag-ibig ko sa 'yo'y walang hanggan

Bridge:
Maghihintay sa yong pagbabalik
Bukas ang aking puso
Ang nakaraa'y nilimot ko na
(Ngayon, tulad ng kahapon)
Ang pag-ibig ko sa 'yo'y walang hanggan
(Ito ay pangako)

Chorus:
(Ngunit) Di magbabago ang aking puso
Noon, ngayon, bukas, ito ay pangako
Pag-ibig ko sa 'yo'y walang hanggan
(Ngunit) Di magbabago ang aking puso
Noon, ngayon, bukas, ito ay pangako
Pag-ibig ko sa 'yo'y walang hangganCaptcha
La canzone Side A Pangako è presente nell'elenco di Lyrics-Keeper. Se avete la possibilità di scaricare il binario(file .kar o .midi) della canzone Pangako, widget può esser usato come karaoke per la canzone. Per certe composizioni musicali c'è una traduzione coretta. In più esattamente qua potete scaricare la traduzione testo della canzone Pangako. Noi cerchiamo, che il testo della canzone sia più preciso possibile. Per questo, se avete qualche correzione, per favore, mandatecela. Se volete scaricare gratis la canzone Pangako nel formato mp3, visitate un sito dei nostri sponsor musicali.