Songtekst van 10000 Maniacs: In The Quiet Morning

In The Quiet Morning


In the quiet morning
There was much despair
And in the hours that followed
No one could repair

That poor girl
Tossed by the tides of misfortune
Barely here to tell her tale
Rolled in on a sea of disaster
Rolled out on a mainline rail

She once walked tight at my side
I'm sure she walked by you
Her striding steps could not deny
Torment from a child who knew

That in the quiet morning
There would be despair
And in the hours that followed
No one could repair

That poor girl
She cried out her song so loud
It was heard the whole world round
A symphony of violence
The great southwest unboundCaptcha
Liedje 10000 Maniacs In The Quiet Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Quiet Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 10000 Maniacs In The Quiet Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Quiet Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.