I Belong To You


I belong to you
I belong to you
With you,baby
This body is yours
This body is yours
I belong to you
with you,baby
This body is yours
I belong to you
To you, to you
This body is yours
I belong to you, to you
With you
This for youCaptcha
Liedje 112 I Belong To You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Belong To Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 112 I Belong To You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Belong To You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.