Even The Sailors


Crashing through my memory
Crashing through my memories
Come on now, come on now
Didn't you get what you wanted
Didn't you get what you came for?
Come on now, come on now
Even the sailors, the victims and failures
The seers and healers
They all wanna, they all wanna come on now

One more colour, give me one more colour
Won't you please
Let me see, let me see
And open a window and let me feel a cool breeze
On my face, on my face
Even the players, the movers and shakers
Beggars and labourers
They all wanna, they all wanna come on now

Well I feel motion I think I'm floating
Under waves that are crashing I can't hardly breathe
Am I drowning?
I know I can't see but I feel something near my side
Ahh even the sailors
Even the sailors

Arcing down over the horizon
The slipstream spells out your name
Where you been, where you been?
Even the babies, the bikers' old ladies
The yes-men and maybes
They all wanna, they all wanna come on nowCaptcha
Liedje 13 Engines Even The Sailors is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Even The Sailorsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 13 Engines Even The Sailors downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Even The Sailors in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.