The Listener


Waiting bathed in black light
Ears tuned to the night sky
Armed with a satellite dish
I am the listener

Now I dreamt of mathematics
And I learned new equations
Numbers never heard of
I am the listener

It could be something special
It could be something new
It never seems to happen
When you want it to

Who taught the parrot to talk?
It speaks computer language
It's left me speechless
I am the listener

Waiting bathed in black light
Each star has it's own song
Music not meant to be heard
I am the listener

It could be something ugly
It never seems too clear
I don't believe in spaceships
I don't believe I'm here

Ooo it's not so easy stuck here, left on my own
Ooo it's not so easy stuck here, left on my ownCaptcha
Liedje 13 Engines The Listener is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Listenermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 13 Engines The Listener downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Listener in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.