Strong Man


the strong man he will kneel down
whalst angels strip him of cloak and crown
through bitter lips come vile breath
he is the last one to confess

there will be no pity for him
we must kill him where he stands
no there will be no mercy for him
nor for any of his klan

let there be no hesitation
get a rope an make it quick
each last breath come from his mouth
i will beat it out with a stick

pray boy you've no reservations
the word will be carried out
he is the one who brought down the son
let there be no doubt

there is power wonder workin' power
in the blood of the lam
there is power wonder workin' power
in the precious blood of the lam

he's seated on the right handCaptcha
Liedje 16 Horsepower Strong Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strong Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 16 Horsepower Strong Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Strong Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.