My Favorite Flavor


You are so captivating
You are the one I'm craving
Girl I got a sweet tooth
From being sweet on you
All day I'm going crazy
Thinking about you baby
Got an appetite
Only you can satisfy

[01]

Can't wait till tonight
To turn down the lights
"?Cause you got me on fire
You're all that I desire
I can't resist
Your strawberry lips
You got me feeling naughty
You got me craving for your body

[Chorus]

You're my favorite flavor
Can't wait to taste you later
Girl you taste so sweet
Sweet enough to eat
You're my favorite flavor
Can't wait to taste you later
My sugar coated treat
Baby you're so tasty to me

Baby you got me open
For you love and I'm hoping
We can get it on right
On and on all right
Yeah you know how to please me
"?Cause you're so smooth and creamy
Girl you fill my cup
I can't get enough

[Repeat 01

[Repeat Chorus]

Can't wait no longer for your kisses
Can't wait to turn you on
Ain't had my daily does of sugar
Nothing else will do
All I want is you

[Chorus]Captcha
Liedje 2 Be 3 My Favorite Flavor is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Favorite Flavormits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Be 3 My Favorite Flavor downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Favorite Flavor in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.