Whatchagonnado


[PRE-CHORUS]

What cha gonna do
Are you ready for love
"?Cause ready or not here I come
What cha gonna do
I need to know you love me
That you'll always be thinking of me

You've been taking your sweet time now baby
Making up your sweet mind now baby
Don't cha know I'm not the kind of man to do the hang
Better move fast, better move fast and tell me what is up with you
I'm not playing twisted game with your feelings
What I say you know exactly what the deal is
There's an awful lot you're not revealing
So let it show

[CHORUS]

What cha gonna do
Are you ready for love
"?Cause ready or not here I come
What cha gonna do
I need to know you love me
That you'll always be thinking of me
What cha gonna say
If I walk out the door
Don't ja know you're gonna want me back for more
What cha gonna do
You better not refuse me
You gonna love me right now or lose me
What cha gonna

Don't be giving me that fake "Let's talk it slow"? line
You're heart's a mountain that I don't wanna have to clim
Don't think that I'm just gonna wine and dine you
I'm through trying to convince you
It's true where's the love within you
I won't wait another minute

[REPEAT CHORUS]

You've been talking your sweet time now baby
Making up your sweet mind now baby
Don't cha know I'm not the kind of man to do the hang

[REPEAT CHORUS]Captcha
Liedje 2 Be 3 Whatchagonnado is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Whatchagonnadomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Be 3 Whatchagonnado downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Whatchagonnado in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.