Lift Me Up


Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
taht fo dnuos a rof ydear teg ("Get ready for a sound of that"
backwards)
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
taht fo dnuos a rof ydear teg
Please save my day and bring me some flowers
You know the way and I've got the power
Come on, let's move it around and down
Follow this groove, let's come down to the ground
Wish you were here, I wish you were there
Wish you were here, I wish you were there
Wish you were here, I wish you were there
Wish you were here, I wish you were there
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
taht fo dnuos a rof ydear teg
Lift me up and take me higher
Lift me up and take me higher!
Lift me up and take me higher
Lift me up and take me higher!
Learn of this virtue that mine out is true
Don't act to sensual, you know what to do
Yeah try me out, and take me much higher
Let's scream and shout, you're the one I admire
Wish you were here, I wish you were there
Wish you were here, I wish you were there
Wish you were here, I wish you were there
Wish you were here, I wish you were there
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Get ready for a sound of that
Lift me up and take me higher
Lift me up and take me higher!
Lift me up and take me higher
Lift me up and take me higher!Captcha
Liedje 2 Fabiola Lift Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lift Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Fabiola Lift Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lift Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.