For Your Love


Girl you've taken a piece of me
that I didn't wanna give
without it I cant live, no
It's makin' me look so silly
that my friends talk about me
they don't understand

For your love
(for your love)
I would cry
(I would cry)
even sacrifice my life
(and I)
wouldn't think twice
be your fool
(be your fool)
don't mind it's cool
(I dont mind)
everything I say is true
cause I'm breaking all the rules for you

Girl you've taken good care of me
I can feel it deep inside
and the body doesn't lie, no
the way you love me I can't believe
that I'm the only one
havin' this much fun
with your love (::for your love:: overlaps this line)

(for your love)
I would cry
(I would cry)
even sacrifice my life
(and I)
wouldn't think twice
be your fool
(be your fool)
don't mind it's cool
(I dont mind)
everything I say is true
cause I'm breaking all the rules for you

Can't help for breaking
your love is changing the rules
::rules::
can't help for sayin'
without you I'd be a fool
breakin' all the the ru-ooh-ooh-ooh-oh

::chorus X's 5::Captcha
Liedje 2 Gether For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Gether For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.