Pretty Woman


Verse 1: [Luke]
Pretty Woman, walking down the street,
Pretty Woman, girl, girl you look so sweet,
Pretty Woman, you, you bring me down to that knee,
Pretty Woman, you make me wanna beg please,
Oh, Pretty Woman

Verse 2: [Fresh Kid Ice]
Big hairy woman, you need to shave that stuff,
Big hairy woman, you know I bet it's tough
Big hairy woman, all that hair ain't legit,
'Cause you look like Cousin It
Big hairy woman

Verse 3: [Brother Marquis]
Bald headed woman, girl your hair won't grow,
Bald headed woman, you got a teeny weeny afro
Bald headed woman, you know your hair could look nice,
Bald headed woman, first you got to roll it with rice
Bald headed woman, here let me get this uncle bens for ya,
Ya know what I'm saying, its' better than Rice a Roni
Oh, Bald headed woman

Bridge: [Mr Mixx]
Big hairy woman, come on in,
[Brother Marquis]
And don't forget your bald headed friend
[Luke]
Hey Pretty Woman, let the boys jump in

Verse 4: [Mr Mixx]
Two timin' woman, girl you know you ain't right,
Two timin' woman, you's out with my boy last night
Two timin' woman, that takes a load off my mind,
Two timin' woman, now I know the baby ain't mine
Oh, Two timin' woman
[All]
Oh, Pretty WomanCaptcha
Liedje 2 Live Crew Pretty Woman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pretty Womanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Live Crew Pretty Woman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pretty Woman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.