A Veces


A veces pasan cosas raras
A veces la gente se ve mal
A veces la gente est?? apurada
A veces la gente est?? enojada
A veces prefiero estar solo
A veces me siento invadido
A veces me siento morir
A veces me siento tan feliz
A veces me cruzo gente mala
A veces cruzo gente copada
A veces miro la lluvia caer
A veces miro fijo las estrellas
A veces prefiero estar solo
A veces me siento muy nervioso
A veces me siento morir
A veces me siento tan felizCaptcha
Liedje 2 Minutos A Veces is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Vecesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Minutos A Veces downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Veces in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.