Odio Laburar


Hoy es un nuevo dia
y tengo que ir a laburar
Mi cara de cansado se refleja
en la taza fria de cafe
A mi no me gusta trabajar
pero tengo que ir igual
odio ir a laburar pero tengo que morfar
8 horas todos los dias yo tengo que laburar,
el sueldo que a mi me pagan
no me alcanza para morfar
Por eso odio laburar pero tengo que ir igual
a mi no me gusta trabajar
pero tengo que morfarCaptcha
Liedje 2 Minutos Odio Laburar is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Odio Laburarmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Minutos Odio Laburar downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Odio Laburar in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.