Tribal Dance


Come on Check it out, ya'll
(Come on, come on!)
Check it out-- the tribal dance!
Feel the force This is your chance,
to get control and do the tribal dance
People started dancing a long time ago,
the bass was fast, but then again it was slow
Soul, house, rythym and blues
it doesn't matter what music you choose
Strike up a dance, is your chance
to come with me and do the tribal dance!
You've got to move it with a temperature,
into the rythym that the fire burns!
So get into it-- get into the trance,
this is the rhythm of the tribal dance, the tribal dance!
It started with a tribe who discovered the vibe,
who moved to the rhythm just the way they liked
You hear the treble, you hear the bass
The r-a-y, yeah is on the case
Feel the fire, feel the flame
Do your thing now, don't be ashamed
I have to go now, no offense,
I've hooked you up into the tribal dance!
Get into it!
Get into it!
Get into the trance!
You've got to do the tribal dance!
Check it out (come on!)
Take your chance!
Check it out (come on!)
Take your chance!
Check it out (come on!)
Take your chance!
Tribal dance! Tribal dance, tribal dance!
Yeah! Oh! Tribal dance! Tribal dance!
You've got to move it with a temperature,
into the rythym that the fire burns!
So get into it-- get into the trance,
this is the rhythm of the tribal dance, the tribal dance!Captcha
Liedje 2 Unlimited Tribal Dance is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tribal Dancemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje 2 Unlimited Tribal Dance downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tribal Dance in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.